Xây dựng hệ thống lưu trữ gắn mạng riêng

Với các thiết bị lưu trữ giá rẻ sẵn có, sự hấp dẫn để xây dựng các thư viện rộng lớn của âm nhạc, phim, hình ảnh, và các văn bản luôn luôn hiện diện. Nhưng khi mỗi máy tính trong nhà của bạn có dung lượng lưu trữ lớn thì việc quản lý tất […]