Những lỗi phổ biến cho website

1) 400 Bad File Request: khi bạn đánh sai cú pháp hay link thì sẽ xuất hiện lỗi này (thí dụ: Vietteteldc.com.vn mà bạn lại gõ là Cloud Viet.cm.vn). Cách tốt nhất bạn đánh kỹ từng từ một để rõ ràng hơn và bạn tắt bảng bỗ gõ tiếng việt đi. 2) 401 Unauthorized: Lỗi này do bạn đánh sai […]