Khắc phục lôi: DirectAdmin – Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file

DirectAdmin – Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: Unable to get Lock on file: Vào 1 ngày đẹp trời khi kiểm tra server mình thấy process dataskq chiếm tải cao trên directadmin, sau đó mình dùng lệnh tail -n 10 /var/log/directadmin/errortaskq.log Thì nhận được thông báo lỗi như sau 2016:02:18-09:22:15: removing old lock: ./data/admin/tickets.list.lock (age: 68 seconds) 2016:02:18-09:23:04: Ticket::deliverMessage::Can’t read ./data/admin/tickets.list: […]

Cách xử lý lỗi 508 Resource Limit Is Reached sử dụng hosting cPanel và DirectAdmin cài đặt cloudlinux

Khi Quý khách truy cập website mà nhận được thông báo “Resource Limit Is Reached The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later.” Thì có nghĩa là Quý khách đã sử dụng hết tài nguyên của Hosting. Quý khách hãy cùng tìm hiểu và khắc […]

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên CentOS 6

FTP (viết tắt của File Transfer Protocol dịch ra là “Giao thức truyền tập tin”) thường được dùng để trao đổi tập tin qua mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP (chẳng hạn như Internet – mạng ngoại bộ – hoặcIntranet – mạng nội bộ). Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách). Máy chủ FTP, dùng chạy […]

Thay đổi thời gian và Timezone trên CentOS

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: – Kiểm tra múi giờ hiện tại: # date – Cập nhật lại timezone sang Asia/Ho_Chi_Minh: # rm -f /etc/localtime # ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các timezone khác tại /usr/share/zoneinfo/ hoặc tham […]