Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

Cài các gói cần thiết trước khi bắt đầu setup Directadmin # yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \ libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \ autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel # yum -y […]

Hướng dẫn cấu hình dịch vụ thuê mail hosting trên Outlook trên hệ điều hành IOS

Bước 1: Click vào biểu tượng Outlook trên màn hình Bước 2: Nhấn Get Started để tiếp tục Bước 3: Lướt sang trái để tiếp tục Bước 4: Lướt sang trái để tiếp tục Bước 5: Lướt sang trái để tiếp tục Bước 6: Nhấn vào biểu tượng IMAP để cấu hình Bước 7: Cấu […]

Hướng dẫn cấu hình mail MS Outlook trên điện thoại Android

Bước 1: Sau khi cài đặt MS Outlook, tiến hành mở phần mềm lên. Hình: Chọn Bắt đầu Bước 2: Chọn IMAP Hình: Chọn biểu tượng IMAP Bước 3: Nhấn vào Hiển thị thiết đặt nâng cao để cấu hình theo các thông số yêu cầu                                                                                        Hình: Điền các thông tin yêu cầu Ví […]