Cách reset lại mật khẩu quản trị VMware Sphere ESXi

Chào các bạn, ở bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách thức để reset mật khẩu root trên vSphere ESXi trong trường hợp bạn quên mật khẩu nhé. Hãy tưởng tượng, một ngày nọ bạn cần đăng nhập ESXi để quản lý dưới quyền user root, thì hỡi ôi bạn đã quên mất […]