thùng chứa container
Application Container là gì?

Container là gì? Thùng chứa – Container cung cấp một cơ chế đóng gói, trong đó các ứng dụng có thể được trừu tượng hóa từ môi trường mà chúng sẽ thực sự chạy. Việc tách rời này cho phép các ứng dụng dựa trên container được triển khai dễ dàng và nhất quán, bất […]

cài đặt ssl
Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin

Trong bài viết này CloudViet sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng control DirectAdmin. Trước khi cài đặt bạn nên update OS. yum update -y Bước 1: Kiểm tra và update version DirectAdmin lên bản 1.5 hoặc cao hơn Kiểm tra version của control DirectAdmin /usr/local/directadmin/directadmin v Bước 2: Bật […]