cấu hình
Cấu hình Varnish hoạt động với CloudFlare và Nginx

CloudFlare là một dịch vụ miễn phí tuyệt vời giúp website của bạn tăng tốc lên rất nhiều lần bằng cách hoạt động như một proxy, xử lý tất cả các request đến server. CloudFlare sẽ nén và cache các nội dung tĩnh như file CSS, JavaScript, hình ảnh và deliver đến người dùng thông qua mạng […]

cấu hình
Rclone – Backup toàn bộ VPS lên Google Drive

Hiện tại mình dùng máy chủ ảo (VPS) để chứa các bản backup sử dụng công cụ Duplicity hoặc Rsync hay  backup bằng tay bằng FTP server. Tuy nhiên, hiện giờ mình đã có một phương pháp mới hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn (Free) cũng có thể mua thêm dung lươngợng, đó là sao […]