cài đặt ssl
Hướng dẫn cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng DirectAdmin

Trong bài viết này CloudViet sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng control DirectAdmin. Trước khi cài đặt bạn nên update OS. yum update -y Bước 1: Kiểm tra và update version DirectAdmin lên bản 1.5 hoặc cao hơn Kiểm tra version của control DirectAdmin /usr/local/directadmin/directadmin v Bước 2: Bật […]