Hướng dẫn cài đặt Nginx mới nhất (bản nginx-1.18.0) làm webserver trên centos 7

NGINX là một web server mạnh mẽ và sử dụng kiến trúc đơn luồng, hướng sự kiện vì thế nó hiệu quả hơn Apache server nếu được cấu hình chính xác. Nó cũng có thể làm những thứ quan trọng khác, chẳng hạn như load balancing, HTTP caching, hay sử dụng như một reverse proxy. […]

Hướng dẫn cài đặt Plugin Litespeed Cache cho website chạy WordPress.

Litespeed Cache là một trong số plugin tăng tốc độ load web miễn phí của ngôn ngữ WordPress dùng để kết hợp với Web Server LiteSpeed nhằm tăng tốc website WordPress của bạn gấp nhiều lần mà tiết kiệm chi phí thuê hosting hoặc thuê VPS. Đồng tời tăng lượng online tối đa cho website. Litespeed […]