Hướng dẫn thay đổi port SSH trong Centos 8

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi port ssh mặc định 22 trên hệ điều hành linux Centos 8. Tại sao bạn cần thay đổi cổng port ssh? Mặc định máy chủ khi cài đặt đều để port 22 là công SSH chính. Đây là port mà Quản trị server […]