Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Trong kho phần mềm mặc định  chính thức của CentOS 7 thì PHP 5.4 đã cũ và không còn được các nhà phát triển web, úng dụng hỗ trợ nữa, duy trì và cập nhật bản vá lỗi. Để hỗ trợ cho những tính năng mới cũng như tăng cường khả năng bảo mật, bạn […]

Hướng dẫn cài đặt Docker CE trên CentOS 7

Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng những công cụ và services để người sử dụng có thể đóng gói và chạy chương trình của mình trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất và quan trọng hơn tối ưu tài nguyên sử dụng máy chủ vật lý dedicated server hay máy chủ […]