Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 8

MongoDB, còn gọi là Mongo, là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động, […]

Cài đặt Wine 6.0 trên Ubuntu 20.04

Wine là gì ? Wine là một tiện ích chạy các ứng dụng của Windows trong môi trường của Linux. Chúng ta đều biết Ubuntu (Linux) có kho ứng dụng khá hạn chế so với Windows. Một số ứng dụng nổi bật như Photoshop, Microsoft Office đều có ứng dụng thay thế trên Linux như […]

Cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 20.04

Node.js là gì ?  Node.js được xây dựng dựa trên JavaScript runtime. Nên tảng runtime bao gồm mọi thứ bạn cần để hoàn thành một chương trình viết bằng JavaScript. NodeJS là một nền tảng được xây dựng trên “V8 Javascript engine” được viết bằng c++ và Javascript. Node.js ra đời khi các developer đời […]

Cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04

MongoDB là gì ? MongoDB, còn gọi là Mongo, là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON […]

Tổng quan và đánh giá sàn NordFX

1. Tổng quan sàn NordFX NordFX là thuộc sở hữu của NordFX VU (NFX CAPITAL VU INC) có trụ sở đặt tại Port Vila, Vanuatu. Họ hoạt động từ năm 2008 và hiện nay đang có hơn 1.2 triệu khách hàng đến từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, cùng hơn 30 giải […]