CÁCH GIẢ LẬP ANDROID TRÊN VPS WINDOWS

Android là một hệ điều hành mạnh mẽ cung cấp cho hơn 2,5 tỷ thiết bị bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV thông minh, thiết bị IoT, v.v. Hệ điều hành Android không giới hạn chỉ chạy trên các thiết bị này. Một loại phần mềm đặc biệt được gọi là  giả […]