Bảo mật MongoDB trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu: MongoDB , còn được gọi là Mongo , là một cơ sở dữ liệu  mã nguồn mở được sử dụng trong nhiều ứng dụng web . Nó là một  cơ sở dữ liệu NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ dựa trên table truyền thống. Thay […]

Thiết lập khóa key SSH trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu: SSH Key bạn cứ hiểu đơn giản là một phương thức chứng thực người dùng truy cập bằng cách đối chiếu giữa một key cá nhân (Private Key) và key công khai(Public Key). Private key và Public key luôn có liên hệ chặt chẽ với nhau để nó có thể nhận diện lẫn […]

Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu: PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ-đối tượng (object-relational database management system) có mục đích chung, hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất hiện nay. PostgreSQL được thiết kế để chạy trên các nền tảng tương tự UNIX. Tuy nhiên, PostgreSQL sau […]

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu: NGINX là một web server mạnh mẽ mã nguồn mở. Nginx sử dụng kiến trúc đơn luồng, hướng sự kiện vì thế nó hiệu quả hơn Apache server. Nó cũng có thể làm những thứ quan trọng khác, chẳng hạn như load balancing, HTTP caching, hay sử dụng như một reverse proxy. Nginx […]

Cài đặt và cấu hình Redis trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu: Redis là gì? Redis là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay một message broker. Các ứng dụng của Redis: Caching: Sử dụng làm bộ nhớ đệm , tốc độ đọc ghi nhanh mà Redis […]

Cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu: Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm dựa trên nền tảng Apache Lucene. Nó cung cấp một bộ máy tìm kiếm dạng phân tán, có đầy đủ công cụ với một giao diện web HTTP có hỗ trợ dữ liệu JSON. Cơ chế hoạt động của Elasticsearch: Các dữ liệu tổng hợp, dữ […]