1. CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN CỦA Cloud Viet

CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN (Chính sách an ninh cho các Trung tâm Dữ liệu của Cloud Viet)

1. Mọi thông tin của khách hàng, cổ đông, các nhà cung cấp, đối tác, nhân viên được giữ bí mật. 2. Tất cả các thông tin được đảm bảo đầy đủ, chính xác. 3. Các dịch vụ luôn được đảm bảo sẵn sàng

MỤC TIÊU AN TOÀN THÔNG TIN (Mục tiêu an ninh thông tin cho các Trung tâm Dữ liệu của Cloud Viet)

1. 100% khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty. 2. 100% nhân viên hiểu và được đào tạo định kỳ về chính sách ATTT của công ty. 3. Không có cuộc xâm nhập thành công nào vào hệ thống của Cloud Viet. 4. 100% hệ thống được sao lưu định kỳ.

12/04/2014 Đại diện ISMS Lê Hoài Nam

Hệ thống trung tâm dữ liệu của Cloud Viet được chính thức cấp chứng chỉ ISO 27001:2013 về hệ thống quản lý an toàn thông tin. Thông qua việc triển khai ISO 27001 sẽ giúp xác định được loại thông tin và xác định được các mối nguy cơ và đe dọa. Từ đó giúp thiết lập hệ thống, thiết lập sự kiểm soát và các quy trình để giảm thiểu nguy cơ. ISO 27001 tạo ra một hệ thống theo dõi và duy trì: – Tính bảo mật thông tin – Tính sẵn có của thông tin – Tính chính xác của thông tin Việc Cloud Viet được cấp chứng chỉ ISO 27001:2013, cho thấy rằng hệ thống trung tâm dữ liệu của Cloud Viet có đầy đủ điều kiện để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn. Và rằng những mối rủi ro về an ninh đều sẽ được đánh giá và giảm thiểu, Cloud Viet có sẵn những hệ thống để bảo vệ và khôi phục thông tin nhanh chóng trong trường hợp mất dữ liệu.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *