[section bgcolor=”#f3f3f3″]

BẢNG GIÁ THUÊ MÁY CHỦ – SERVER

[pricingcolumns] [col title=”SUPERMICRO 1″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”2.700K/th”]
 • CPU: 1xCPU E3-1230v3 3.3Ghz
 • RAM: 1x4GB
 • HDD: 2xWD 500GB SATA 7200rpm
 • Không gian: 1U
 • Công suất: 300W
 • Băng thông: 100|10Mbps
 • Địa chỉ IP: 01IP
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”abestos” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]Đăng ký[/button] [/col] [col title=”SUPERMICRO 2″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”3.700K/th”]
 • CPU: 1xCPU E5-2609v3 2.5Ghz
 • RAM: 1x4GB
 • HDD: 2xWD 500GB SATA 7200rpm
 • Không gian: 1U
 • Công suất: 300W
 • Băng thông: 100|10Mbps
 • Địa chỉ IP: 01IP
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]Đăng ký[/button] [/col] [col title=”HP 1″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”3.100K/th”]
 • CPU: 1xCPU E3-1230v3 3.3Ghz
 • RAM: 1x4GB
 • HDD: 2xWD 500GB SATA 7200rpm
 • Không gian: 1U
 • Công suất: 300W
 • Băng thông: 100|10Mbps
 • Địa chỉ IP: 01IP
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”abestos” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]Đăng ký[/button] [/col] [col title=”IBM:X3650 M4″ headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”4.150K/th”]
 • CPU: 2xCPU E5-2609 4 Core, 2.4Ghz
 • RAM: 4x8GB
 • HDD: 4xWD 300GB SAS 10krpm
 • Không gian: 2U
 • Công suất: 550W
 • Băng thông: 100|10Mbps
 • Địa chỉ IP: 01IP
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”abestos” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]Đăng ký[/button] [/col] [/pricingcolumns] [/section]