Visual Studio Code là một trình soạn thảo mã đa nền tảng, mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft. Nó cung cấp hỗ trợ gỡ lỗi tích hợp, code completion, đánh dấu cú pháp, điều khiển Git được nhúng, cấu trúc lại mã và đoạn mã … Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt mã Visual Studio trên CentOS 8 với tư cách là người dùng có đặc quyền sudo.

Cài đặt Visual Studio Code trên CentOS

Cách dễ nhất và được khuyến nghị để cài đặt Visual Studio Code trên hệ thống CentOS 8 là kích hoạt kho lưu trữ VS Code và cài đặt gói VS Code. Nhập khóa Microsoft GPG:
# sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
Cách cài đặt Code Visual Studio trên CentOS 8 Mở trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo tệp kho lưu trữ:
# sudo nano /etc/yum.repos.d/vscode.repo
Cách cài đặt Code Visual Studio trên CentOS 8 Dán nội dung sau để bật kho lưu trữ VS Code:
[code]
name=Visual Studio Code
baseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
Lưu tệp và đóng trình soạn thảo văn bản của bạn. Cài đặt phiên bản mới nhất của Visual Studio Code bằng cách nhập:
sudo dnf install code
Cách cài đặt Code Visual Studio trên CentOS 8 Visual Studio Code đã được cài đặt trên máy CentOS của bạn và bạn có thể bắt đầu sử dụng nó.

Khởi động Visual Studio Code

Khởi động từ dòng lệnh bằng cách nhập mã hoặc nhấp vào biểu tượng VS Code ( Applications -> Programming -> Visual Studio Code). Bây giờ bạn có thể bắt đầu cài đặt các tiện ích mở rộng và cấu hình VS Code theo sở thích của mình.

Cập nhật Visual Studio Code

Khi phiên bản mới được phát hành, bạn có thể cập nhật Visual Studio Code thông qua công cụ Cập nhật phần mềm trên máy tính của bạn hoặc bằng cách chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối của bạn:
# sudo dnf update
Cách cài đặt Code Visual Studio trên CentOS 8

Phần kết luận

Bạn đã cài đặt thành công Visual Studio Code trên máy CentOS 8 của mình. Tiếp theo bạn có thể cài đặt Thành phần bổ sung, tùy chỉnh Cài đặt người dùng và không gian làm việc của bạn . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *