Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Với cú pháp đơn giản và dễ học, Python là một lựa chọn phổ biến cho người mới bắt đầu và các nhà phát triển có kinh nghiệm. Không giống như các bản phân phối Linux khác, Python không được cài đặt theo mặc định trên CentOS 8.

Cách cài đặt Python 3 và Python 2 trên CentOS 8

Cài đặt Python 3 trên CentOS 8

Để cài đặt Python 3 trên CentOS 8, hãy chạy lệnh sau với tư cách người dùng root hoặc sudo :
# dnf install python3
Kiểm tra phiên bản python bằng cách nhập:
# python3 --version

Cách cài đặt Python trên CentOS 8

Cài đặt Python 2 trên CentOS 8

Các gói Python 2 được bao gồm trong kho lưu trữ CentOS 8 mặc định. Để cài đặt Python 2, hãy nhập lệnh sau:
# dnf install python2
Cách cài đặt Python trên CentOS 8 Kiểm tra phiên bản python bằng cách nhập :
# python2 --version

Cách cài đặt Python trên CentOS 8

Phần kết luận

Trong CentOS 8, Python không được cài đặt theo mặc định. Để cài đặt Python 3 hãy nhập dnf install python3 và để cài đặt Python 2 hãy nhập dnf install python2. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, đừng ngại bình luận bên dưới.

Nguồn : Linuxize

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *