CPanel là phần mềm chuyên quản lý, quản trị share hosting, mà hầu hết các nhà cung cấp hosting, đều sủ dụng để cho thuê hosting,. Để đăng nhập phần mềm Cpanel: https://tendomain:2083 huong-dan-su-dung-hosting Ví dụ: tên domain bạn là cloudviet.com.vn thì bạn gõ: https://cloudviet.com.vn:2083 trong đó 2083 là port của máy chủ mở ra để dành riêng cho phần mềm Cpanel chạy và giao điện trực tiếp với người dùng. huong-dan-su-dung-hosting-1 Chú ý: * Thông tin đăng nhập cPanel chính là username và mật khẩu chính để kết nối tới máy chủ qua FTP. Khi sử dụng username này bạn không cần thêm @domain vào tên đăng nhập. * Thông tin đăng nhập cPanel không phải là thông tin đăng nhập vào hệ thống quản lý tài khoản. * Bạn có thể cập nhật mật khẩu mới nhưng không thể đổi tên đăng nhập. Để thay đổi tên đăng nhập.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *