Sau khi đăng ký dịch vụ thuê hosting, khách hàng sẽ nhận được thông tin quản trị hosting bao gồm đường link đăng nhập, username, password. Bước 1: Đăng nhập vào cPanel Bước 2: Trong cPanel >> chuyển đến mục PREFERENCES >> click chọn Password & Security  
password

Bước 3: Điền password cũ và nhập password mới  >> click chọn Change password now

Old Password

Password cũ

New Password

Password muốn thay đổi

thay-doi-passwordQuý khách lưu ý: Mật khẩu để quản trị hosting phải là mật khẩu phức tạp: có ít nhất 8 ký tự trở lên bao gồm ký tự đặc biệt, chữ số.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *