Php là gì bạn có thể tìm hiểu sau, trong php có nhiều phiên bản khác nhau, mới nhất bản php 7.4. Trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn cách bước cài đặt cơ bản php 7.4 trên hai hệ điều hành Rocky linux và AlmaLinux

Bước 1: Kiểm tra php trên Rocky đã được cài đặt chưa

php -v
Kiểm tra kho lưu trữ AppStream của Rocky  cung cấp các phiên bản PHP từ PHP 7.2 và php 7.4
# dnf module list php

Bước 2: Cài đặt php 7.4

# dnf module enable php:7.4 -y
Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu cài đặt php version khác chỉ cần thay thế 7.4 bằng version bạn muốn. Ví dụ chuyển sang php version 7.3
# dnf module enable php:7.3 -y
Sau khi cài đặt, hãy cài đặt PHP và các phần mở rộng cần thiết PHP được liên kết ( php-extension_name ) như được chỉ ra.
# dnf install php php-cli php-gd php-curl php-zip php-mbstring

Bước 3: Kiểm version php sau cài đặt

# php -v
Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn cài đặt thành công php 7.4 trên Rocky linux và AlmaLinux (Bạn tiến hành các bước tướng tự).

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *