cài đặt ssl
Trong bài viết này CloudViet sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên VPS/Server sử dụng control DirectAdmin. Trước khi cài đặt bạn nên update OS. yum update -y Bước 1: Kiểm tra và update version DirectAdmin lên bản 1.5 hoặc cao hơn Kiểm tra version của control DirectAdmin /usr/local/directadmin/directadmin v Bước 2: Bật tính năng Let’s Encrypt trên DirectAdmin echo "letsencrypt=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin .conf Bước 3: Bật SNI trên DirectAdmin echo "enable_ssl_sni=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf Bước 4: Khời động lại dịch vụ DirectAdmin /etc/init.d/directadmin restart Bước 5: Update license Let’s Encrypt wget -O /usr/local/directadmin/scripts/letsencrypt.sh http://files.directadmin.com/services/all/letsencrypt.sh Bước 6: Update web-server configs trên DirectAdmin cd /usr/local/directadmin/custombuild ./build update ./build letsencrypt ./build rewrite_confs Bước 7: Kiểm tra và cài đặt SSL với Let’s Encrypt trên DirectAdmin Sau khi cài đặt Let’s Encrypt lên hệ thống có sẵn DirectAdmin hoàn tất. Chúc mừng bạn đã cài đặt thành công.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *