TeamViewer là gì ?

TeamViewer là một phần mềm cài đặt trên máy tính và cài đặt trên điện thoại hỗ trợ nhiều hệ điều hành. Có tính năng điều khiển từ xa, kết nối máy tính từ xa để chia sẻ dữ liệu , quản lí máy tính từ xa.

TeamViewer được dùng nhiều trong các trường hợp hỗ trợ khách hàng từ xa, làm việc từ xa, giúp đỡ bạn bè, người thân trực tuyến khi gặp các vấn đề trên máy tính.

Hướng dẫn cài dặt:

Đầu tiên cập nhật lại hệ thống:

# sudo apt update -y

Cài đặt TeamViewer trên ubuntu

Tải xuống gói cài đặt TeamViewer bằng lệnh sau:

# sudo wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer_amd64.deb

Cài đặt teamViewer trên ubuntu

Sau khi tải về kiểm tra xem  file mới tải có không:

# ls | grep teamviewer teamviewer_amd64.deb

Cài đặt teamviewer trên ubuntu

Tiếp theo chúng ta cài đặt TeamViewer bằng lệnh:

# sudo apt install ./teamviewer_amd64.deb

Cài đặt Teamviewer trên ubuntu

Bấm ‘y’ để tiếp tục

Sau khi cài đặt xong  tìm kiếm và chạy teamViewer

# teamviewer

Chạy TeamViewer và chấp nhận các điều khoản của ứng dụng:

Cài đặt TeamViewer thành công

Kết luận:

Bây giờ bạn có thẻ sử dụng TeamViewer để kết nối từ xa .

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *