Wine là gì ?

Wine là một tiện ích chạy các ứng dụng của Windows trong môi trường của Linux. Chúng ta đều biết Ubuntu (Linux) có kho ứng dụng khá hạn chế so với Windows. Một số ứng dụng nổi bật như Photoshop, Microsoft Office đều có ứng dụng thay thế trên Linux như GIMP, Libre Office. Tuy nhiên còn có khá nhiều ứng dụng trên Windows có mà trên Linux không có. Wine sinh ra để khắc phục vấn đề này. Nó cho phép chạy ứng dụng Windows trên Linux dễ dàng. Công cụ này sẽ tạo một môi trường để các phần mềm trên Windows có thể tương thích và chạy được trên Linux.

Hướng dẫn cài đặt:

Đầu tiên chúng ta phải bật kiến trúc 32-bit:
# sudo dpkg --add-architecture i386
Cài wine trên ubuntu 20.04 Thêm khóa cho kho lưu trữ Wine :
# wget -qO - https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key | sudo apt-key add -
Cài đặt Wine trên Ubuntu 20.04 Tiếp theo bật kho lưu trữ cho Wine:
# sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ focus main'
Cài đặt wine trên ubuntu 20.04 Cập nhật lại hệ thống:
# sudo apt update
cài đặt Wine trên ubuntu 20.04 Cài đặt Wine:
# sudo apt-get install aptitude
Nhập ‘y’ để tiếp tục:
# sudo aptitude install winehq-stable
Nhập ‘y’ để tiếp tục: Sau khi cài đặt xong , kiểm tra phiên bản của Wine:
# wine --version

Sử dụng Wine chạy 1 chương trình trên Ubuntu:

Đầu tiền ta tải ứng có đuôi .exe Chúng ta duy chuyển vào thư mục Downloads: Tiếp theo để chạy chương trình ta có 2 cách: Cách 1: Sử dụng lệnh
# wine rufus-3.13.exe
Cách 2: Dùng thao tác chuột Kích chuột phải chọn Open With Application Tiếp theo chọn Wine Windows Program Loader và nhấp Select Tiếp theo nhấn Yes : Và cuối cùng chúng ta đã cài đặt được 1 chương trình .exe

Kết luận:

Sau khi cài đặt hoàn tất, chúng ta có thể cài các ứng dụng của Windows lên Ubuntu một cách dễ dàng. Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Wine 6.0 trên Ubuntu 20.04. Chúc các bạn thành công !

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *