Giới thiệu về Wowza Streaming Engine:

Wowza Streaming Engine là một ứng dụng stream vô cùng mạnh mẽ và nổi tiếng trên thế giới được các công ty lớn trong lĩnh vực truyền thông sử nhiều. Wowza Streaming Engine được sử dụng trong các ứng dụng streaming các luồng trực tiếp (live stream), các file video, các ứng dụng chat tương thích với nhiều công nghệ trên các trình phát lại (live back). Ưu điểm có giao diện web dễ dàng sử dụng trong việc tạo và quản lí luồng trực tiếp.

Yêu cầu cài đặt:

  • Một máy chủ chạy Ubuntu 20.04
  • Java 8 trở lên

Hướng dẫn cài đặt:

Cài đặt Java: Kiểm tra phiên bản Java:
# java -version
Cài đặt  Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Như hình trên máy chưa cài Java Cài đặt JRE trong ubuntu:
# sudo apt install default-jre
Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Cài đặt Open JDK trong ubuntu:
# sudo apt install default-jdk
Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Cài đặt Oracle JDK trên ubuntu:
# sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Kiểm tra lại phiên bản Java: Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Như trên là các bạn đã cài xong Java Cài đặt Wowza Streaming Engine: Tải gói cài đặt Wowza Streaming Engine:
# wget https://www.wowza.com/downloads/WowzaStreamingEngine-4-3-0/WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run
Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Tiếp theo chúng ta chạy 2 lệnh dưới đây để tiếp tục cài đặt:
# sudo chmod +x WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run
# sudo ./WowzaStreamingEngine-4.3.0-linux-x64-installer.run
Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Sau khi chạy 2 lệnh trên thì phần mềm đã được cài đặt, chúng ta tiến hành setup : Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Chọn Forward  Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Kích chọn I accept the agreement và chọn Forward Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Nhâp key  cho phần mềm và chọn Forward Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Tạo tài khoản Admin cho wowza Streaming Engine và Nhấn Forward Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Chọn Forward tiếp tục cài đặt Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Chọn Forward tiếp tục cài đặt Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Chờ quá trình cài đặt hoàn tất Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Bấm Finish để hoàn thành. Đăng nhập vào Wowza Streaming Engine bằng đường dẫn http://IP_Server:8088 Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Đăng nhập tài khoản Admin đã tạo Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04 Giao diện của ứng dụng Wowza Treaming Engine

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *