Hướng dẫn tạo và sử dụng SSH KEY

Bài hướng dẫn chỉ sử dụng với VPS cài đặt OS Linux Tại sao phải sử dụng SSH KEY Một trong các phương thức đăng nhập vào VPS, máy chủ, cloud server (cả vật lý lẫn máy chủ ảo) khá an toàn đó là việc sử dụng SSH Key để thay thế cho mật khẩu. […]

Hướng dẫn cài đặt TFTP Server trên CentOS 7

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách cài đặt TFTP Server trên CentOS 7. Trivial File Transfer Protocol (TFTP) là một chương trình dịch vụ Internet giúp truyền tải file một cách đơn giản nhất hơn cả dịch vụ FTP. TFTP không yêu cầu chứng thực user và người dùng kết nối cũng không […]

Hướng dẫn cài đặt Docker CE trên CentOS 7

Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng những công cụ và services để người sử dụng có thể đóng gói và chạy chương trình của mình trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất và quan trọng hơn tối ưu tài nguyên sử dụng máy chủ vật lý dedicated server hay máy chủ […]