Thông tin Trung tâm dữ liệu

Rack

Không gian rack chuẩn AFC 42U

Nguồn

Dự phòng 2N+1 và Công suất 12KW

Network

Kết nối máy chủ port đồng 1Gbps và 10Gbps với Fiber

UPS, Điều hòa

Dự phòng 2N+1, đảm báo chỗ đặt máy chủ hoạt động tốt nhất

Anti DDos

Cảnh báo tự động các cuộc tấn công mạng

Support 24/7

Hỗ trợ cấu hình, lắp đặt, thao tác máy chủ và kết nối IP KVM

Quy trình data center

Ra vào lắp đặt thiết bị tại trung tâm dữ liệu yêu cầu phải nghiêm ngặt, đúng quy trình và đảm bảo an toàn an nình nhất

Hơn 500+ thiết bị đã được lắp đặt

4

Kết nối quôc tế