Private Cloud của Cloud Viet DC là dịch vụ cho thuê hệ thống máy chủ ảo dùng riêng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp đảm bảo vấn đề bảo mật, độc lập về tài nguyên, tiết kiệm chi phí phần cứng và tối ưu việc quản trị hệ thống. [section bgcolor=”#f3f3f3″ padding=”40px 0px 40px 0px”]

Bảng giá dịch vụ Private Cloud

[demo_space height=”10px”] [pricingcolumns animation=”bounceIn”] [col title=”BASIC” headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”6.440K/tháng”]
 • CPU: 28 (max 56)
 • RAM: 64 (max 128)
 • SAN Storage: 2000 GB
 • Hypervisor: VMWare
 • IP: 10
 • Băng thông: 1Gbps/Rack
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [col title=”ADVANCE” headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”13.185K/tháng”]
 • CPU: 56 (max 112)
 • RAM: 128 (max 256)
 • SAN Storage: 2000 GB
 • Hypervisor: VMWare
 • IP: 10
 • Băng thông: 1Gbps/Rack
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [col title=”PREMIUM” headingbgcolor=”#424242″ headingcolor=”#ffffff” price=”15.980K/tháng”]
 • CPU: 84 (max 168)
 • RAM: 192 (max 384)
 • SAN Storage: 2000 GB
 • Hypervisor: VMWare
 • IP: 15
 • Băng thông: 1Gbps/Rack
[button link=”/thong-tin-lien-he” color=”orange” align=”center” size=”medium” fullwidth=”true”]+ Đặt mua[/button] [/col] [/pricingcolumns] [/section]