Việc làm đầu tiên khi tham gia làm website, email điện tử đều phải đăng ký mua một tên miền domain để sử dụng. Domain là cơ sở đầu tiên để mọi người trên thế giới biết tới bạn, thông tin bạn muốn chia sẻ hoặc kinh doanh giao dịch hoặc làm gì liên quan tới internet, giao lưu với thế giới bên ngoài.

[tabs type=”horizontal”] [tab title=”BẢNG GIÁ DOMAIN QUỐC GIA” tabcolor=”#1abc9c” textcolor=””] [/tab] [tab title=”DOMAIN QUỐC TẾ” tabcolor=”#1abc9c” textcolor=””] [/tab] [/tabs]

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *