Hướng dẫn cài đặt Netdata – Công cụ giám sát Linux Server

Giới thiệu về Netdata:

Netdata là một công cụ sử dụng mã nguồn mở được thiết kế để thu thập số liệu thời gian thực, chẳng hạn như sử dụng CPU, ổ đĩa, băng thông, lượt truy cập trang web,.. sau đó hiển thị thông tin lên các biểu đồ giao diện. Netdata được viết bằng ngôn ngữ C sẽ giúp người quản trị monitor hệ thống một cách dễ dàng. Xem thêm: Netdata là gì?

Netdta giám sát những thông tin gì:

  • Total and Per Core CPU usage, interrupts, softirqs and frequency.
  • Total Memory, RAM, Swap and Kernel usage.
  • Disk I/O (per disk: bandwidth, operations, backlog, utilization, etc).
  • Monitors Network interfaces including: bandwidth, packets, errors, drops, etc).
  • Monitors Netfilter / iptables Linux firewall connections, events, errors, etc.
  • Processes (running, blocked, forks, active, etc).
  • System Applications with the process tree (CPU, memory, swap, disk reads/writes, threads, etc).
  • Apache and Nginx Status monitoring with mod_status.
  • MySQL database monitoring: queries, updates, locks, issues, threads, etc.
  • Postfix email server message queue.
  • Squid proxy server bandwidth and requests monitoring.
  • Hardware sensors (temperature, voltage, fans, power, humidity, etc).
  • SNMP devices.

Hệ điều hành hỗ trợ:

  • Gentoo
  • Arch Linux
  • Ubuntu / Debian
  • CentOS
  • Fedora
  • RedHat
  • Scientific Linux

Cài đặt Netdata trên UBUNTU 20.04:

Lưu ý: Trên các phiên bản cũ hơn như ubuntu 14.04, ubuntu 16.04 hoặc 18.04 đều có thể áp dụng các bước hướng dưới đây để cài đặt netdata Cài đặt tiện ích curl dung lệnh: #apt-get install curl -y Tải xuống và chạy tập lệnh cài đặt tự động Netdata bằng lệnh sau: # bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart Nhấn Enter để cài đặt tất cả các phụ thuộc trong hệ thống của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu xây dựng Netdata như hình dưới đây:  Nhấn Enter để cài đặt Netdata. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được kết quả sau: Netdata có sẵn trong kho lưu trữ tiêu chuẩn Ubuntu 20.04. Bạn có thể cài đặt nó bằng cách chạy lệnh sau: # apt-get install netdata -y Khi Netdata được cài đặt, hãy chỉnh sửa tệp cấu hình mặc định của Netdata và thay đổi địa chỉ ràng buộc bằng ip máy chủ của bạn: # nano /etc/netdata/netdata.conf Thay đổi các dòng sau: (your-server-IP=IP của máy bạn) Lưu và đóng tệp khi bạn hoàn tất. Sau đó, khởi động lại dịch vụ Netdata để áp dụng các thay đổi: # systemctl restart netdata Bạn có thể xác minh trạng thái của Netdata bằng lệnh sau: systemctl status netdata Netdata đã được cài đặt và lắng nghe trên cổng 19999: ss -antpl | grep 19999 Nhận được kết quả sau: Truy cập vào giao diện web netdata: Truy cập giao diện web Netdata bằng URL http: // your-server-ip: 19999(your-server-ip= IP của máy bạn) Giao diện của Netdata: Hướng dẫn cài đặt Netdata – Công cụ giám sát Linux Server Nguồn matbao

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *