Chào các bạn,

Hôm nay,  Team mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình tường lửa firewall Pfsense trên nền tảng ảo hóa Proxmox.

Trước khi đi vào chủ đề chỉnh, mời bạn tham khảo ảo hóa:

Proxmox là gì

Tường lửa Pfsense là gì

Trước hết,  Để chạy được pfSense. yêu cầu cấu hình phần cứng tối thiểu một máy chủ ảo cần phải có hoặc bạn tham khảo bảng giá máy chủ ảo Cloud Việt đang cung cấp:

CPU: 2vCPU

RAM: 1GB

SSD hoặc HDD: 20GB

network: 2 card mạng interface trở lên

Về phần mềm: Đầu tiên chúng ta cần truy cập địa chỉ trang chủ: https://nyifiles.pfsense.org/mirror/downloads/ và Sau đó tiến hành download file Image: có 2 cách upload file iso lên Proxmox

Tham khảo Hướng dẫn đưa file cài đặt (upload file iso) lên proxmox

Sau khi tải về file ISO bắt đầu quá trình cài đặt các bước sau:

  1. Hướng dẫn tạo một VM (máy chủ ảo) trong  proxmox
  2. Cài đặt pfsense:

Sau khi tạo máy ảo rồi bước tiếp theo ta tiếp tục cài đặt firewall pfsense

  1. Bật máy chủ ảo lên: Start

2. Vào console

3. Bấm Accept

4. Chọn install và ok

5.Chọn ngôn ngữ, bước này ta để mặc định và Select

6. chọn Guided Disk Setup -> OK

7. Pfsense bắt đầu cài đặt

và cuối cùng reboot   

Tại màn hình cài đặt của pfSense, một menu sẽ hiển thị các tùy chọn cài đặt. Bạn có thể bấm phím 1 để cài đặt mặc định. 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *