Bước 1: Click vào biểu tượng Outlook trên màn hình

Bước 2: Nhấn Get Started để tiếp tục

Bước 3: Lướt sang trái để tiếp tục

Bước 4: Lướt sang trái để tiếp tục

Bước 5: Lướt sang trái để tiếp tục

Bước 6: Nhấn vào biểu tượng IMAP để cấu hình

Bước 7: Cấu hình các thông số theo yêu cầu

Ví dụ cấu hình 1 tài khoản: Email Address: user@doamin.com Display Name: Lê Văn A Descripstion: Lê Văn A IMAP Incoming Mail Server: IMAP Hostname: mail.domain.com IMAP Username: user@domain.com IMAP Password: mật khẩu SMTP Outgoing Mail Server: SMTP Hostname: mail.domain.com SMTP  Username: user@domain.com SMTP Password: mật khẩu BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THUÊ MAIL XIN LIÊN HỆ TẠI ĐÂY

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *