Bước 1: Sau khi cài đặt MS Outlook, tiến hành mở phần mềm lên.

Hình: Chọn Bắt đầu Bước 2: Chọn IMAP Hình: Chọn biểu tượng IMAP Bước 3: Nhấn vào Hiển thị thiết đặt nâng cao để cấu hình theo các thông số yêu cầu

                                                                                       Hình: Điền các thông tin yêu cầu

Ví dụ cấu hình 01 tài khoản: Địa chỉ email: user@domain.com Tên hiển thị: Mr User Máy chủ dịch vụ thuê mail thư đến IMAP: mail.domain.com Tên người dung IMAP: user@domain.com Mật khẩu IMAP: mật khẩu Máy chủ thư đi SMTP: mail.domain.com Tên người dùng SMTP: user@domain.com Mật khẩu SMTP: mật khẩu

 Bước 4: Hoàn thành

Bảng giá dịch vụ thuê mail xem tại đây

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *