1 QUẢN LÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢNĐể truy cập trang quản trị Portal VPS Cloud, quý khách có thể sử dụng trình duyệt IE 7.0 (hay phiên bản nhỏ hơn) hoặc sử dụng Firefox để truy cập.

1.1 HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP Đầu tiên, phần mềm Flash Player và Vmware remote console là 2 phần mềm hỗ trợ quý khách truy cập vào trang quản trị Portal VPS Cloud. Phần mềm Flash Player bắt buộc cần được cài đặt khi quý khách muốn truy cập vào trang đăng nhập (nếu máy tính quý khách đã cài đặt phần mềm này thì khi truy cập vào đường dẫn đăng nhập sẽ không bị trình duyệt yêu cầu cài phần mềm này). Phần mềm Vmware Remote Console là phần mềm giúp quý khách có thể Popout Console được VPS (dạng Remove Desktop hay SSH server). Cả 2 phần mềm này đều cần được cài trên máy tính của quý khách để có thể sử dụng được trang quản trị Portal VPS Cloud dễ dàng hơn.

1.1.1 CÀI ĐẶT PHẦN MỀM FLASH PLAYER (Nếu máy tính của quý khách đã cài phần mềm này có thể bỏ qua bước này). Bước 1: Truy cập theo đường dẫn:

https://cloud.Cloud Viet.com.vn/cloud/org/YOUR_ID Trong lần đầu truy cập đầu tiên sẽ bắt gặp một thông báo về cài đặt phần mềm Flash Player. • Click chọn vCloud Director requires Adobe Flash Player để tải Flash Player.

cloud serverHình 1: Thông báo khi truy cập

• Click Install now để tiến hành cài đặt Flash Player.

cloud server 1Hình 2: Thông báo cài đặt Flash Player

• Trình duyệt sẽ tự động download file install_flashplayer14x32_mssa_aaa_aih về máy. Tiến hành di chuyển đến thư mục chứa file vừa tải về và cài đặt phần mềm vừa tải về.

cloud server 2Hình 3: Chọn Allow Adobe to install updates (recommended) > Next

• Click Finish để kết thúc cài đặt.

cloud server 3Hình 4: Nhấn Finish để kết thúc cài đặt

Bước 2: Tắt trình duyệt firefox và mở lại. Sau đó chọn Tools > Add-ons

cloud server 4

Hình 5: Chọn Add-ons

Bước 3: Chọn Plugins > Shockwave Flash 14.0.0.145 > Chọn Always Actives

cloud server 5

Hình 6: Chọn Always Actives để kích hoạt Flash Player trên Firefox Bước 4: Truy cập lại đường link https://cloud.Cloud Viet.com.vn/cloud/org/YOUR_ID để kiểm tra.

1.1.2 CÀI ĐẶT VMWARE REMOTE CONSOLE

(Sau khi cài đặt thành công phần mềm Flash Player, quý khách đã có thể truy cập được đường dẫn

https://cloud.Cloud Viet.com.vn/cloud/org/YOUR_ID) Bước 1: Nhập thông tin Username và Password, Click chọn Login

cloud server 6

Hình 7: Giao diện đăng nhập

Bước 2: Chọn MyCloud > VMs > Click chuột phải YOUR_ID > Chọn Popout Console

cloud server 7

Hình 8: Chọn Popout Console.

Bước 3: Trình duyệt yêu cầu tải Plug-in Vmware Remote Console > Chọn OK

cloud server 8

Hình 9: Chọn OK để tải phần mềm về

Bước 4: Di chuyển đến file vừa tải về và chạy phần mềm (lưu ý: khi chạy phần mềm Plug-in cần phải tắt tất cả trình duyệt đang mở bao gồm IE, Firefox, Gchorme…).

cloud server 9

Hình 10: Tắt trình duyệt đang mở để tiến hành cài phần mềm Plug-in

Bước 5: Sau khi tắt trình duyệt click Next để cài đặt.

cloud server 10

Hình 11: Chọn Next để tiếp tục cài đặt

Bước 6: Chọn đường dẫn cần lưu trữ > click Next để tiếp tục

cloud server 11

Hình 12: Chọn Next để tiếp tục cài đặt

Bước 7: Chọn Install để tiếp tục cài đặt

cloud server 12

Hình 13: Chọn Install để tiến hành cài đặt

Bước 8: Chọn Finish để kết thúc cài đặt

cloud server 13

Hình 14: Chọn Finish để kết thúc cài đặt và reset lại máy tính.

Bước 9: Truy cập kiểm tra Popout Console: Chọn MyCloud > VMs > Click chuột phải YOUR_ID > Chọn Popout Console

cloud server 14

Hình 15: Chọn Popout Console.

Bước 10: Sau khi chọn Popout console ở trình duyệt Firefox > Tiến hành Allow Plugin Vmware Client Support và Vmware Remote Console.

cloud server 15

Hình 16: Click chọn Allow…. Bước 11: Chọn Allow and Remember Vmware Client Support và Vmware Remote Console > OK

cloud server 16

Hình 17: Click chọn Allow and Remember cho cả 3 mục.

Bước 12: Thực hiện lại bước 9 và màn hình Popout Console tự động xuất hiện và báo truy cập thành công.

cloud server 17

Hình 18: Popout Console thành công.

1.2 THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN Bước 1: Trong Organizations > Users & Groups > Administer Users

cloud server 18

Hình 19: Click chọn Administer Users

Bước 2: Chọn Members > Users > Click chuột phải YOUR_ID > chọn Properties

cloud server 19

Hình 20: Click chọn Properties

Bước 3: Sửa thông tin tại mục Contact Info > Nhấn OK để lưu lại thông tin

cloud server 20

Hình 21: Cập nhật thông tin

1.3 THAY ĐỔI PASSWORD Bước 1: Trong Organizations > Users & Groups > Administer Users

cloud server 21

Hình 22: Click chọn Administer Users

Bước 2: Chọn Members > Users > Click chuột phải YOUR_ID > chọn Properties

cloud server 22

Hình 23: Click chọn Properties

Bước 3: Sửa thông tin tại mục Credentials > Nhấn OK để lưu lại thông tin

cloud server 23

Hình 24: Nhập password mới theo yêu cầu

2 QUẢN LÝ THÔNG TIN SERVER

2.1 KIỂM TRA CPU, RAM, HARD DISK, NICS

Bước 1: Chọn MyCloud > VMs > Click chuột phải YOUR_ID > Chọn Properties

cloud server 24

Hình 25: Chọn Properties

Bước 2: Chọn Hardware để kiểm tra các thông số.

cloud server 25

Hình 26: Thông số CPU, RAM, NICS, HARD DISK.

3 QUẢN LÝ THAO TÁC TRÊN VPS CLOUD 3.1 HƯỚNG DẪN RESET SERVER

Chức năng reset trên Portal VPS Cloud còn là chức năng reset server khi server treo hoặc gặp sự cố. Ngoài cách thông thường truy cập vào server và thực hiện reset, ta còn thể reset bằng cách truy cập vào Portal VPS Cloud và thực hiện reset server.

Bước 1: Chọn My Cloud > VMs > Click chuột phải YOUR_ID > Chọn Reset

cloud server 26

Hình 27: Chọn reset để reset server

Bước 2: Chọn Yes để reset server.

cloud server 27

Hình 28: Chọn Yes để reset

3.2 HƯỚNG DẪN POWER OFF SERVER

Ngoài việc thực hiện Power Off (hay còn gọi là Shutdown server) trong hệ điều hành. Còn có thể sử dụng chức năng Power Off để thực hiện Shutdown server. Bước 1: Chọn My Cloud > VMs > Click chuột phải YOUR_ID > Chọn Power Off

cloud server 28

Hình 29: Power Off server

Bước 2: Chọn Yes để Power Off server

cloud server 29

Hình 30: Chọn Yes để Power Off server

Lưu ý: Ngoài việc shutdown server bằng Power Off, ta vẫn có thể sử dụng Shut Down Guest OS.

3.3 HƯỚNG DẪN SUSPEND SERVER

Suspend là chức năng để tạm dừng dịch vụ. Có thể so sánh chức năng này giống như Sleep trong windows. Khi Resume lại VPS thì trạng thái trước khi suspend sẽ được trả lại giống như vậy.

Bước 1: Chọn My Cloud > VMs > Click chuột phải YOUR_ID > Chọn Suspend

cloud server 30

Hình 31: Suspend server

Bước 2: Chọn Yes để suspend.

cloud server 31

Hình 32: Chọn Yes để tiến hành Suspend

Lưu ý: Sau khi tiến hành Suspend, muốn resume lại server thì chọn My Cloud > VMs > Click chuột phải YOUR_ID > Chọn Resume.

Như vậy ta đã hoàn tất các hướng dẫn cơ bản để sử dụng trang Portal VPS Cloud trong quản lý và sử dụng VPS. Mọi yêu cầu hỗ trợ xin liên hệ theo hotline: 0972 710 812 hoặc gửi email tới địa chỉ Huynhnv@Cloud Viet.com.vn

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *