Hướng dẫn tạo chữ ký có logo công ty cho webmail

Bước 1: Click vào ô Edit HTML Source

Bước 2: Chèn đoạn code theo  mẫu tham khảo như bên dưới: Lưu ý dòng màu đó là đường dẫn hình ảnh logo của quý khách đã được upload lên internet ” <table style=”width: 494.45pt; border-collapse: collapse;” width=”659″ border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″> <tbody> <tr style=”height: 127.6pt;”> <td style=”width: 175.5pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 127.6pt;” width=”234″> <p style=”text-align: center;” align=”center”><strong><span style=”font-size: 13.0pt;”><img id=”Picture_x0020_1″ src=”http://i795.photobucket.com/albums/yy236/Ky_piM/image005_zps9e236839.jpg” alt=”sig-img” width=”204″ height=”144″ border=”0″ /></span></strong></p> </td> <td style=”width: 318.95pt; padding: 0in 5.4pt 0in 5.4pt; height: 127.6pt;” width=”425″> <p style=”margin-left: 26.1pt;”><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong><span style=”color: #008080;”><span style=”font-size: 13pt;”><span style=”font-size: medium; font-family: arial,helvetica,sans-serif;”>Phạm Văn A</span></span></span></strong></p> <p><strong><span style=”color: #ff9900;”><strong><strong>Chức vụ</strong></strong></span><em><span style=”color: #4bacc6;”><br /></span></em></strong></p> <p><strong><strong>Add:</strong></strong> Địa chỉ l&agrave;m việc<br /><strong><strong>Tel:</strong></strong> Số cơ quan<br /><strong><strong>Mobile</strong></strong><strong><strong>:</strong></strong>Số điện thoại<br /><strong><strong>Website:</strong></strong> T&ecirc;n website</p> <p><strong><span style=”font-family: ‘Arial’,’sans-serif’;”>&nbsp;</span></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> ” Sau khi chèn, nhấn nút Update Bước 3: Nhấn nút Save

Hướng dẫn tạo chữ ký trên Webmail

Bước 1: Click Settings
Bước 2: Click Identities  
Bước 3: Click yourmail@yourdomain Bước 4: Nhập thông tin trong mục Settings –> Edit Item
Display name Nhập tên người dùng mail
Email Mặc định đã có sẵn tên hòm mail
Organization Nhập tên công ty or cá nhân
Reply – To Bỏ qua
BCC Bỏ qua
Bước 5: Màn hình thiết lập chữ ký. Để soạn thảo chữ ký giống như các thanh công cụ trong Word thì ta kích vào mục HTML Signature. Sau đó chọn Save

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *