Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi port ssh mặc định 22 trên hệ điều hành linux Centos 8.

Tại sao bạn cần thay đổi cổng port ssh?

Mặc định máy chủ khi cài đặt đều để port 22 là công SSH chính. Đây là port mà Quản trị server nào cũng biết. Chính vì thế nơi mà nhiêuều hacker làm phương thức tấn công chính, chưa kể dò password. Vì vậy, trong những bước đầu tiên trong bảo mật phải thay đổi cổng port ssh để bảo vệ máy chủ của bạn khỏi kẻ xấu. Theo tôi bạn cần làm điều này ngay. Điều đó không khó, tôi sẽ làm cho bạn rất dễ hiểu. Tôi giả sử bạn đã mở ssh và sẵn sàng thay đổi nó. Trước tiên hãy sao lưu sshd_config của bạn. Lưu ý:  Không đăng nhập lại hoặc khởi động lại máy chủ của bạn trước khi thực hiện hướng dẫn.
# cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config_BACKUP
Thay đổi cấu hình port SSH trong /sshd_config
# sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Tìm đến dòng #SSH port thay đổi port 22 sang port khác theo tùy ý bạn, ở đây tôi để port 2525
# SSH port
Port 2525 # port want you change
Tiếp theo bạn cập nhật Firewall để cho phép bạn truy cập ssh qua port đã đổi. Lưu ý bạn phải xóa rule port 22.
# firewall-cmd --add-port 2525/tcp --permanent
# firewall-cmd --add-port 2525/tcp
Cuối cùng, bạn khởi động lại ssh là xong)
# service sshd resrtart
hoặc
# systemctl restart sshd
Chúc bạn thành công Nguồn: medium.com

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *