Trong quá trình sử dụng máy chủ hay máy chủ ảo, VPS gì đó, chạy hệ điều hành linux như ubuntu hay centos, redhat,…

Tự nhiên một ngày hệ điều hành máy chủ hay VPS báo lỗi BusyBox như bên dưới… Mặc dù khởi động mấy lần nhưng vẫn không vào được OS

Ở màn hình này, máy chủ của mình sử dụng máy chủ ảo hay còn gọi là VPS hay cloud server, mình vừa mới thuê một nhà cung cấp tại Việt Nam để test nhưng được vài hôm thì bị lỗi khởi động phân vùng /dev/mapper/ubuntu–vg-root

Còn nhiều trờng hợp khác bị lỗi ở /dev/sda1, /dev/sda,…

Nói chung bị lỗi phân vùng ổ cứng chứa dữ liệu khởi động máy chủ ảo.

(initramfs) exit

/dev/mapper/ubuntu--vg-root: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options) 
fsck exited with status code 4. 
The root filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-root requires a manual fsck. 

Busybox v1.22.1 (Ubuntu 1:1.22.0-15ubuntu1) built in Shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
(initramfs) _

Cách khắc phục lỗi này như sau:

1- Nếu bị phân vùng /dev/mapper/ubuntu–vg-root

(initramfs) fsck /dev/mapper/ubuntu--vg-root -y

2- Nếu bị phân vùng /dev/sda

(initramfs) fsck /dev/sda -y

Chúc bạn thành công! tác giả Huỳnh Nguyễn

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *