Có thể có nhiều bạn vẫn còn lạ lẫm với loại tên miền Quốc tế mà có dấu Tiếng Việt, vì vậy qua bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp thêm 1 vài thông tin liên quan để giải đáp các thắc mắc cơ bản:
  • Các Khách hàng có thể sử dụng tên miền có dấu tiếng việt với Cloud server tại Cloud Việt.
  • Tuy nhiên, bạn vẫn phải đăng ký Cloud Hosting bằng tên miền thông thường.
  • Ngoài ra, loại tên miền này không thể sử dụng được dịch vụ Email (vì có rất nhiều vấn đề không tương thích như Outlook, WebMail, Mail Server…)
Mọi người cần biết:
  • Trình duyệt hay Máy chủ về cơ bản không hiểu tên miền tiếng việt hay bất kỳ thứ tiếng nào khác.
  • Khi một tên miền gõ vào trình duyệt nếu có dấu, trình duyệt sẽ tự động đổi dấu đó sang một một cách diễn đạt khác mà chỉ dùng các ký tự a-z thông thường.
  • Vì vậy khi gõ có dấu, khi vào được website thì thanh địa chỉ bạn sẽ thấy rất lạ. Ví dụ gõ: http://tiếng-việt.com –> bạn sẽ thấy là http://xn--ting-vit-e50d7c.com/
  • Chuỗi ký tự ngoằn nghèo kia gọi là bộ mã IDN (Punycode). Vậy tên miền thực tế được đăng ký là: xn--ting-vit-e50d7c.com thay vì tiếng-việt.com.
  • Để đổi từ mã IDN sang có dấu hoặc ngược lại. Bạn có thể dùng : IDN Converter
  • Việc cấu hình DNS của tên miền này cũng tương tự như tất cả các tên miền khác ( tuy nhiên không có các record liên quan đến Mail… ). Bạn có thể thực hiện tại Quản lý DNS nơi đăng ký domain đó.
Nguồn mắt bão

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *