Khi thuê hosting thì có nhiều khách hàng muốn nhiều domain chạy chung trên một hosting cho nhiều website gọi là addon domain hoặc một website chạy nhiều domain có chung một nội dung hay còn gọi packet domain nêm việc quản lý domain tốt là một điều rất quan trọng.

1. Quản lý domain Tên miền là địa chỉ của một website dưới dạng một chuỗi kí tự có ý nghĩa gợi nhớ giúp người sử dụng dễ dàng tìm đến website bằng cách nhập tên miền vào ô địa chỉ truy cập (Address bar) của trình duyệt .Ví dụ như tên miền: yourdomain.com

quan-ly-domain-trong-cpanel

 1.1 Aliases domains Aliases domains là chức năng cho phép sử dụng thêm một hay nhiều domain cho website chính. Bước 1: Trong CPanel >> chuyến đến mục DOMAINS >> click chọn Aliases

quan-ly-domain-trong-cpanel-1

Bước 2:Trong mục Create a New Alias>> Nhập domain muốn sử dụng >> Cick chọn Add Domain quan-ly-domain-trong-cpanel-2 1.2 Subdomains Tên miền cấp con là một tên miền dùng tên miền chính cộng với 1 từ khóa nào đó, từ khóa này được thêm vào phía trước tên miền chính hoặc 1 tên miền cấp con khác, phân cách bởi dấu chấm.

Bước 1:  Trong CPanel >> chuyến đến mục DOMAINS >> click chọn Subdomains

quan-ly-domain-trong-cpanel-3

Bước 2: Trong mục Create Subdomain >> Nhập subdomain muốn khởi tạo >> click chọn Create

quan-ly-domain-trong-cpanel-4

1.3 Addon Domains Addon domain là tính năng cho phép chạy nhiều website trên cùng một hosting.

Bước 1: Trong CPanel >> chuyến đến mục DOMAINS >> click chọn Addon Domains

quan-ly-domain-trong-cpanel-5

Bước 2: Nhập các thông tin yêu cầu

New Domain Name           : Nhập Domain muốn sử dụng Subdomain/ FTP User        : Nhập user FTP được sử dụng cho domain trên Document root                 : Nhập đường dẫn chứa thư mục đến các website Password                        : Nhập mật khẩu của user FTP Sau cùng chọn Add Domain.

quan-ly-domain-trong-cpanel-6

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *