Việc quản lý mật khẩu gặp rất nhiều khó khăn , nên trong lúc không đăng nhập được, Người dùng thường bối rối không biết phải sao để có lại thông để đăng nhập. Khi xảy ra tình huống đó thì người dùng là khác hàng Cloud Viet làm những bước như sau để lấy lại mật khẩu. Bước 1: Truy cập vào trang địa chỉ website: http://support.Cloud Viet.com.vn ho-tro-lay-lai-mat-khau Bước 2: chọn dịch vụ mà bạn muốn lấy lại thông tin. ở đây bạn dùng dịch vụ thuê hosting thì bạn chon hosting ho-tro-lay-lai-mat-khau-1 Bạn nhập một số thông tin như – Tên cá nhân (công ty) – Thư điện tử: chú ý là đánh đúng email ban đầu đăng ký khởi tạo dịch vụ, bởi vì Kỹ thuật bên Cloud Viet chỉ gửi lại thông tin khi email đúng với email đã đăng ký. – Nội dung yêu cầu, số di dộng cá nhân, …. Sau đó bạn đợi khoảng 3 đến 5 phút sẽ có thông tin phản hối từ chăm sóc khách hàng và kỹ thuật bên Cloud Viet.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *