Cách Cài đặt Apache Cassandra trên CentOS 7

Apache Cassandra là một cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở không có điểm lỗi nào, cung cấp khả năng mở rộng tuyến tính và tính sẵn sàng cao mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Trong Cassandra, các bản ghi được cấu trúc theo cách tương tự như trong cơ sở dữ liệu […]

Cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu 20.04

Apache Cassandra là gì ? Apache Cassandra là NoSQL, được phát triển bởi Facebook vào năm 2007. Sau đó nó được tặng cho quỹ Apache vào 2/2010 và nâng cấp lên thành dự án hàng đầu của Apache. Cassandra là hệ cơ sở dữ liệu phân tán, kết hợp những gì tinh tuý nhất của […]

Cách cài đặt Apache Cassandra trên CentOS 8

Apache Cassandra là một cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở và miễn phí. Nó cung cấp khả năng mở rộng tuyến tính và tính sẵn sàng cao mà không ảnh hưởng đến hiệu suất sủ dụng. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Apache Cassandra trên CentOS 8. Cài […]

Hướng dẫn cài đặt Apache trên CentOS 8

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách cài đặt và quản lý máy chủ Apache trên CentOS 8. Cách cài đặt Apache Apache có sẵn trong kho lưu trữ mặc định Centos. Để cài đặt Apache, hãy chạy lệnh sau với tư cách là người dùng chủ hoặc người dùng có đặc […]

Cấu hình SSL cho domain trên Webserver Apache

Bài viết này sẽ hướng dẫn khách hàng cách thực hiện cấu hình chứng chỉ SSL cho một domain trên Webserver Apache, các yêu cầu cần thiết để cấu hình dịch vụ như sau: – Khách hàng đã đăng ký dịch vụ SSL và có các key cần thiết. – Một VPS hoặc Server tương […]