Cách cài đặt hệ thống mail server bằng Modoboa trên Debian 10 – How to Set Up a Mail Server with Modoboa on Debian 10

Modoboa là một nền tảng quản lý và lưu trữ mail server mã nguồn mở dành cho Linux. Modoboa được viết bằng Python sử dụng Postfix và Dovecot để gửi và nhận email. Modoboa sử dụng máy chủ Nginx và  MySQL / PostgreSQL. Nó cho phép bạn tạo hộp thư không giới hạn và miền […]