Lệnh Sysctl trong Linux

Bài viết này chúng tôi sẽ hướng bạn cách sử dụng lệnh sysctl để xem và sửa đổi các tham số hạt nhân trong thời gian chạy. Sử dụng sysctl để xem các thông số Để xem tất cả các tham số hạt nhân hiện tại, hãy gọi lệnh sysctl với -a: # sysctl -a Thao […]

Hướng dẫn tạo và sử dụng SSH KEY

Bài hướng dẫn chỉ sử dụng với VPS cài đặt OS Linux Tại sao phải sử dụng SSH KEY Một trong các phương thức đăng nhập vào VPS, máy chủ, cloud server (cả vật lý lẫn máy chủ ảo) khá an toàn đó là việc sử dụng SSH Key để thay thế cho mật khẩu. […]