cài đặt odoo trên Ubuntu 20.04
Cài đặt Odoo trên Ubuntu 20.04

Odoo là gì ? Odoo là một phần mềm ERP mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ lập trình Python. ERP là viết tắt của từ tiếng Anh: Enterprise Resource Planning. Nói một cách tóm gọn ERP có thể được hiểu là việc tích hợp các thành phần để quản lý một doanh nghiệp. Để […]