Thiết lập khóa key SSH trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu: SSH Key bạn cứ hiểu đơn giản là một phương thức chứng thực người dùng truy cập bằng cách đối chiếu giữa một key cá nhân (Private Key) và key công khai(Public Key). Private key và Public key luôn có liên hệ chặt chẽ với nhau để nó có thể nhận diện lẫn […]

Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu: PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ-đối tượng (object-relational database management system) có mục đích chung, hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất hiện nay. PostgreSQL được thiết kế để chạy trên các nền tảng tương tự UNIX. Tuy nhiên, PostgreSQL sau […]

Cài đặt Apache Cassandra trên Ubuntu 20.04

Apache Cassandra là gì ? Apache Cassandra là NoSQL, được phát triển bởi Facebook vào năm 2007. Sau đó nó được tặng cho quỹ Apache vào 2/2010 và nâng cấp lên thành dự án hàng đầu của Apache. Cassandra là hệ cơ sở dữ liệu phân tán, kết hợp những gì tinh tuý nhất của […]