Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu: PostgreSQL là một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ-đối tượng (object-relational database management system) có mục đích chung, hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở tiên tiến nhất hiện nay. PostgreSQL được thiết kế để chạy trên các nền tảng tương tự UNIX. Tuy nhiên, PostgreSQL sau […]

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu: NGINX là một web server mạnh mẽ mã nguồn mở. Nginx sử dụng kiến trúc đơn luồng, hướng sự kiện vì thế nó hiệu quả hơn Apache server. Nó cũng có thể làm những thứ quan trọng khác, chẳng hạn như load balancing, HTTP caching, hay sử dụng như một reverse proxy. Nginx […]

Cài đặt XRDP trên Ubuntu 20.04

XRDP là gì ? XRDP là một dịch vụ cho phép chúng ta thực hiện Remote Desktop đến máy Linux bằng giao thức RDP của Window mà chúng ta hay sử dụng. Nên nó rất tiện lợi cho những ai sử dụng Window để Remote đến các máy Ubuntu 20.04 hoặc các phiên bản khác […]

Cài đặt Flask trên Ubuntu 20.04

Flask là gì ? Flask là một web frameworks, nó thuộc loại micro-framework được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python. Flask cho phép bạn xây dựng các ứng dụng web từ đơn giản tới phức tạp. Nó có thể xây dựng các api nhỏ, ứng dụng web chẳng hạn như các trang web, […]

Cài đặt Node.js và npm trên Ubuntu 20.04

Node.js là gì ?  Node.js được xây dựng dựa trên JavaScript runtime. Nên tảng runtime bao gồm mọi thứ bạn cần để hoàn thành một chương trình viết bằng JavaScript. NodeJS là một nền tảng được xây dựng trên “V8 Javascript engine” được viết bằng c++ và Javascript. Node.js ra đời khi các developer đời […]

Cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04

MongoDB là gì ? MongoDB, còn gọi là Mongo, là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON […]