Hướng dẫn cài đặt Vesta Control Panel cho máy chủ ảo (VPS hay cloud server)

Bên cạnh các panel quản lý máy chủ ảo (máy chủ VPS, cloud server) có phí như Directadmin, cpanel,… và free hiện nay như Sentora, CWP,.. còn có Vesta Control Panel mình thấy khá nổi tiếng, ổn định, nhiều người sử dụng và nhất là cài đặt đơn giản thao tác quản trị trực quan đơn giản Bạn có […]