Cài đặt WordPress với Nginx trên Ubuntu 20.04

WordPress là gì ? WordPress là một phần mềm mã nguồn mở (miễn phí) được viết bằng ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL phổ biến nhất hiện nay. Phần mềm quản lý nội dung(CMS) mà bạn có thể sử dụng để tạo ra các trang web. Một công cụ […]