Cài đặt Wowza Streaming Engine trên Ubuntu 20.04

Giới thiệu về Wowza Streaming Engine: Wowza Streaming Engine là một ứng dụng stream vô cùng mạnh mẽ và nổi tiếng trên thế giới được các công ty lớn trong lĩnh vực truyền thông sử nhiều. Wowza Streaming Engine được sử dụng trong các ứng dụng streaming các luồng trực tiếp (live stream), các file […]