Từ ngày 01/11/2015 – 15/12/2015: Cloud Viet triển khai chương trình khuyến mãi tặng smartphone Samsung Galaxy Note 5, Ipad Air 2 3G và đồng thời được sỡ hữu server cho tất cả khách hàng thuê dịch vụ Máy chủ tại Cloud Viet.

thuê máy chủ server_Cloud Viet

Nội dung khuyến mại và điều kiện hưởng khuyến mại: –       Chương trình tặng Ipad Air 2 Wifi 3G:
Server HP DL120 G9
Phần cứng Colocation Tổng giá thuê (vnđ/ tháng) Ghi chú Khuyến mại
2.400.000 1.800.000 4.200.000 Thanh toán trả trước 12 tháng/lần Ipad Air 2 + sở hữu máy chủ sau 24 tháng
2.190.000 1.800.000 3.990.000 Thanh toán trả trước 24 tháng/lần Ipad Air 2 + sở hữu máy chủ sau 24 tháng
–       Chương trình tặng Samsung Galaxy Note 5:
Server HP DL380 G9
Phần cứng Colocation Tổng giá thuê (vnđ/ tháng) Ghi chú Khuyến mại
3.950.000 1.950.000 5.900.000 Thanh toán trả trước 6 tháng/lần Samsung Galaxy Note 5 + sở hữu máy chủ sau 24 tháng
3.650.000 1.950.000 5.600.000 Thanh toán trả trước 12 tháng/lần Samsung Galaxy Note 5  + sở hữu máy chủ sau 24 tháng
3.400.000 1.950.000 5.350.000 Thanh toán trả trước 24 tháng/lần Samsung Galaxy Note 5 + sở hữu máy chủ sau 24 tháng

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *